Felhívás az első osztályosok beíratkozására

H I R D E T M É N Y!!!

F E L H Í V Á S   A Z   ELSŐ   O S Z T Á L Y O S O K   B E I R A T K O Z Á S Á R A

2019/2020-as T A N É V R E !

 

A Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola tájékoztatja a Tisztelt Szülőket és a leendő első osztályos tanulókat, hogy iskolánkban a 2019/2020-as tanévre, az elsősök beíratására, 2019 április 11-én és április 12-én, délelőtt 8 órától este 19 óráig lesz lehetőség.

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal az alábbiak szerint határozza meg.

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

  1. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
  2. április 12. (péntek) 8.00-19.00 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

 

Az általános iskola, köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

 

Szeretettel várjuk április 11-én és 12-én a tanulni vágyó, leendő első osztályos gyermekeket és szüleiket.

Szászberek, 2019-03-21.

 

Az iskola vezetősége

0 Comments

Még nincs hozzászólás

Szóljon hozzá

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

három × három =