Rendeletek

2/2003. (II.25) számú önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

6/2013. (VI.27) számú önkormányzati rendelet Szászberek Községért kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről

9/2013. (X. 31) számú önkormányzati rendelet A talajterhelési díjról

11/2014. (XI. 27) számú önkormányzati rendelet A helyi piac létesítéséről és fenntartásáról

5/2015. (III.25) számú önkormányzati rendelet Az építményadóról

12/2017. (X.05.) önkormányzati rendelet Díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről

14/2017 (XI.02) önkormányzati rendelet A köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

18/2017. (XII.20) önkormányzati rendelet Szászberek Község településképének védelméről

1/2019. (I.30.) önkormányzati rendelet A közterület eltérő használatának rendjéről 

2/2019. (I.30.) önkormányzati rendelet A filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó szabályokról

2/2021 (III.23.) önkormányzati rendelet Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

4/2015. (III.25) számú önkormányzati rendelet A telekadóról

7/2017. (V.31) számú önkormányzati rendelet Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő térítési díjak mértékéről

7/2019. (V.30) számú önkormányzati rendelet Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

9/2018. (X.30) számú önkormányzati rendelet A helyi iparűzési adóról

3/2017. (IV.26) számú önkormányzati rendelet A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

3/2015. (III.25.) számú önkormányzati rendelet Szászberek Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

6/2022. (III.31.) számú önkormányzati rendelet a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról