Rendeletek

2/2003. (II.25) számú önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

8/2008. (VIII.06) számú önkormányzati rendelet A Helyi Építési Szabályzatról

6/2013. (VI.27) számú önkormányzati rendelet Szászberek Községért kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről

9/2013. (X. 31) számú önkormányzati rendelet A talajterhelési díjról

11/2014. (XI. 27) számú önkormányzati rendelet A helyi piac létesítéséről és fenntartásáról

2/2015. (II. 12) számú önkormányzati rendelet A pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

4/2015. (III. 25.) számú önkormányzati rendelet A telekadóról

5/2015. (III.25) számú önkormányzati rendelet Az építményadóról

9/2015. (IV. 29) számú önkormányzati rendelet Az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

12/2017. (X.05.) önkormányzati rendelet Díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről

14/2017 (XI.02) önkormányzati rendelet A köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

18/2017. (XII.20) önkormányzati rendelet Szászberek Község településképének védelméről

2018 (II.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

7/2018. (V.30) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.01) önkormányzati rendelet módosításáról

1/2019. (I.30.) önkormányzati rendelet A közterület eltérő használatának rendjéről 

2/2019. (I.30.) önkormányzati rendelet A filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó szabályokról

2/2021 (III.23.) önkormányzati rendelet Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről