Szászberek Községért Közalapítvány

Szászberek Községért Közalapítvány
Székhelye: Szászberek, Kossuth L. u. 197.

E-mail: szaszberek.kozalapitvany@gmail.com

A közalapítvány számlaszáma: 70300022-10001222

Adószáma :  18828791 – 1 – 16

Kuratórium: 

A közalapítvány legfőbb döntéshozó szervezete, amelynek ülései nyilvánosak. Évente legalább kétszer ül össze.

Kuratórium elnöke:

Dr. Szögi Zoltán

Kuratórium tagjai:

Molnár Tibor

Bezzeg László

Burda László

Szarvák Zoltán

Göblyös Renáta

Kovács Tiborné