Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 5053 Szászberek, Móricz Zsigmond utca 7. (régi könyvtár)

Működtető: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja

5071 Besenyszög, Szabadság tér 3.

Családsegítő: Lévai Tamásné

Ügyfélfogadás: csütörtök: 8.00 – 16.00

Család és gyermekjóléti szolgálat 1998. óta működik településünkön, melynek célja az önkormányzat működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, krízishelyzet megszűnésének elősegítése. A különböző ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtani a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéseihez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodnak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről.