Sportcsarnok bérleti díja

KIVONAT

Készült: a Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 28-án megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

41/2019.(III.28.) számú képviselő-testületi határozat

Sportcsarnok bérleti díjának meghatározásáról

Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szászbereki 61/4. hrsz. alatt megvalósult sportcsarnok bérleti díjait 2019. április 1. napjától kezdődően az alábbiak szerint határozza meg:
(A bérleti díjakat ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli)

1.) csarnok használat (küzdőtér + max. 2 öltöző) 8.000,-Ft/óra

2.) csarnok használat (küzdőtér + 4 öltöző) 10.000,-Ft/óra

3.) legalább egy hónapos szerződés keretében
heti rendszerességű bérlés esetén 6.000,-Ft/óra

4.) szászbereki székhelyű civil szervezetek és
valamennyi intézmény általi használat esetén 100 %-os díjkedvezmény

5.) ha a használók legalább 50 %-a szászbereki
lakos 4.000,-Ft/óra

6.) hétvégi napijegy – sportszervezetek általi
használat esetén – 50.000,-Ft/nap

7.) hétvégi napijegy – egyéb szervezetek általi
használat esetén – 80.000,-Ft/nap

8.) tornaszoba + 1 öltöző 500,-Ft/óra

Erről:

1.) Önkormányzati Képviselő-testület tagjai helyben
2.) Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügy

– értesülnek –

Kmf.
Alapi József sk. Ragály Erika sk.
polgármester aljegyző

A jegyzőkönyvi kivonat hiteléül:
Szászberek, 2019. március 29.
Gajdos Lászlóné
főmunkatárs