Szociális ellátás

Szociális alapellátások: 

  • házi segítségnyújtás
  • étkeztetés
  • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Cím: 5053 Szászberek, Móricz Zsigmond utca 7. (régi könyvtár)

Működtető:   Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézménye

                      5000 Szolnok, Vízpart krt. 3.

Házigondozó: Bálintfy Judit

                           Bognár Renáta

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek; és róluk nem gondoskodnak, állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek.

Az étkeztetés keretében a hétköznapokon azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt maguk, illetve eltartottjaik részére koruk, egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az étkezést elvitellel vagy házhoz szállítással biztosítjuk. Normál, diabetikus és könnyű-vegyes étrenddel elégítjük ki a felmerülő igényeket.

 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A szolgáltatás keretében – beérkező – segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó haladéktalanul megjelenik, megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez