Önkormányzati hivatal köztisztviselői

Az önkormányzati hivatal köztisztviselői és az általuk ellátandó feladatok:

Csizmadia Éva

 •  Szociális ügyek
 • Hagyatéki ügyek
 • Gyámhatósági ügyek
 • Anyakönyvi ügyintézés, állampolgársági ügyek
 • Családi ünnepségek szervezése
 • Népesség nyilvántartás

Molnárné Gara Petra

 • Helyi adóval kapcsolatos ügyek ( iparűzési adó, építményadó, telekadó)
 • Talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés
 • Szemétszállítással kapcsolatos ügyek
 • Építéshatósági ügyek
 • Mezőgazdasági, erdészeti és földügyi feladatok
 • Állattenyésztési, állategészségügyi feladatok
 • Polgári védelmi és honvédelmi igazgatás

Tánczos Györgyi

 • Költségvetési gazdálkodás
 • Vagyonnyilvántartás
 • Bér- és munkaügyi ügyintézés
 • Házipénztár kezelése
 • Közfoglalkoztatási ügyintézés
 • Kereskedelmi igazgatás, telephely engedélyezés