Önkormányzati hivatal köztisztviselői

Az önkormányzati hivatal köztisztviselői és az általuk ellátandó feladatok:

Csizmadia Éva főmunkatárs

= Szociális ügyek
= Hagyatéki ügyek
= Gyámhatósági ügyek
= Anyakönyvi ügyintézés, állampolgársági ügyek
= Családi ünnepségek szervezése
= Népesség nyilvántartás

Kormos Sándor főmunkatárs

= Helyi adóval kapcsolatos ügyek
( iparűzési adó, építményadó, telekadó)
= Gépjárműadó ügyintézés
= Talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés
= Szemétszállítással kapcsolatos ügyek
= Építéshatósági ügyek
= Mezőgazdasági, erdészeti és földügyi feladatok
= Állattenyésztési, állategészségügyi feladatok
= Polgári védelmi és honvédelmi igazgatás

Tánczos Györgyi főmunkatárs

= Költségvetési gazdálkodás
= Vagyonnyilvántartás
= Bér- és munkaügyi ügyintézés
= Házipénztár kezelése
= Közfoglalkoztatási ügyintézés

= Kereskedelmi igazgatás, telephely engedélyezés