Általános információk

Állampolgársági eskü Szászbereken

Történelmi adósságot törlesztett a 2010-es választások után a magyar parlament, amikor törvénymódosítással lehetővé tette a trianoni határok által elszakított nemzettársaink részére, hogy egyszerűsített honosítás útján magyar állampolgárságot szerezzenek.  A törvény előírásai alapján a honosítottak a magyar állampolgárságot az állampolgársági eskü letételével, az eskü napján szerzik meg. 2019. augusztus 20-án önkormányzatunk nagytermében Szakács Béla testvér-településünk polgármestere és családja letették az állampolgársági esküt Alapi József polgármester előtt. Köszönjük, hogy Szászbereket választották eskü helyszínének. A megható eseményről készült néhány kép.

Eskütétel
Honosítási okirat aláírása
Szakács Béla és családja
Dr Kállai Mária országgyűlési képviselő asszony gratulációja
Honosítási okirat

Katonai toborzó és tájékoztató

Kedves Lakosok!

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Toborzó és Érdekvédelmi Központ a következő tájékoztatást nyújtja az érdeklődőknek.

Önkéntes műveleti tartalékos katonai szolgálat

Érdekelnek a kihívások? Szeretnél egy jó csapat tagja lenni?

Jelentkezz önkéntes műveleti tartalékos katonának!

A tartalékos rendszer nyitott, tehát bárki jelentkezhet (férfi, nő), aki elkötelezett a Honvédség iránt, aki képes és kész tenni a honvédelem ügyéért.

A jelentkezés feltételei:

 • Önkéntes alapon történő jelentkezés,
 • 18. életévet betöltött, cselekvőképes, büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezés (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, Adóigazolvány)
 • meghatározott iskolai végzettség (minimum 8 általános iskola, végzettséget igazoló okmányok),
 • egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság,
 • 1 évnél nem régebbi mellkas röntgen vagy tüdőszűrő (szakorvosi) lelet, fogorvosi igazolás- szanált, kezelt fogazatról, nők esetében 3 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati és 1 évnél nem régebbi citológia lelet
 • szerződésük határozott időre kerül megkötésre 6 hónap próbaidővel

A katona részére adható juttatások, járandóságok:

 • étkezési ellátás
 • a tényleges szolgálatteljesítés ideje alatt térítésmentes laktanyai elhelyezésre jogosult.
 • havi illetmény (csak a tényleges szolgálat ideje alatt és a 25 napos alapkiképzés alatt)
  közkatona esetén nettó 123.085 Ft, (ez az illetmény rendfokozatonként emelkedik)
 • hadiruházat: Az önkéntes műveleti tartalékos katona természetbeni ruházati ellátásra jogosult.
 • utazási költségtérítés (lakhely és a szolgálatteljesítési hely között)
 • munkáltatói kompenzáció
 • rendelkezésre állási díj (évente kifizetendő pénzösszeg, amely a mindenkori minimálbér 150%-a,
  ez 2019-ben nettó 148.628 Ft)
 • honvédségi egészségügyi ellátó rendszer igénybevétele

Szerződéskötés után 25 napos alapkiképzésen vesz részt a katona Szentendre, Tata vagy Debrecen helyőrségben.

Az alapkiképzés fő tevékenységei: harcászat, lövészet, tereptan, egészségügyi ismeretek, katonai testnevelés, alaki foglalkozás

Tényleges szolgálatra történő behívásukra normál (béke) időszakban kiképzésre és felkészítésre, valamint tényleges szolgálatra (beosztásukból adódó alap feladatra, természeti és ipari katasztrófa helyzetek elhárításában való részvételre) illetve személyes vállalásuk alapján külszolgálat teljesítésére, továbbá különleges jogrendben kerülhet sor. A törvényi szabályozás az önkéntes tartalékosok esetében háromévente hat hónap igénybevételt tesz lehetővé a kiképzésen túl (mely az érintett beleegyezésével meghosszabbítható).

Érdeklődj, vagy jelentkezz!

MAGYAR HONVÉDSÉG

KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG

1.TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT SZOLNOK

5000 Szolnok, Táncsics M. u. 5-7.

Telefon: 06 (56) 505-159

E-mail:szolnok.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadási rendje: hétfő 08:00–15:30, kedd 08:00–15:30,

szerda 08:00–15:30, csütörtök: 08:00–15:30, péntek: 08.00–12.00

Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, hogy kiképzésen/felkészítésen vegyen részt, akkor ez a szolgálati forma pont Önnek szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezete érdekében kamatoztassa tudását országunk védelmében.

Ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel!

A jelentkezés menete

            Amennyiben érdekli a területvédelmi tartalékos (ÖTT) szolgálat, első lépésként regisztrációra van szükség. Ez történhet a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illetve Interneten keresztül, az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honlapon is. A regisztrációt követően a toborzóink felveszik Önnel a kapcsolatot és egyeztetik az alkalmasság vizsgálat időpontját, helyszínét és az ehhez kapcsolódó további tudnivalókat. Az alkalmasság vizsgálat sikeres teljesítését követően történik meg a szerződés megkötése. A regisztrációhoz a személyes okmányokra, valamint az iskolai végzettséget, szakképzettsége(ke)t igazoló bizonyítványokra lesz szükség.

Alkalmassági vizsgálat:

Tartalékos katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően lehet. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti (foglalkozás-egészségügyi) II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálat költségét a Magyar Honvédség fizeti. Aki rendelkezik ilyen típusú, érvényes vizsgálati eredménnyel, nem kell a vizsgálatot újból elvégezni. Az alkalmassági vizsgálatokat a megyei toborzó ügyfélszolgálatok szervezik.

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok juttatásai

            Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra továbbá a tényleges szolgálatteljesítés (kiképzés és egyéb igénybevétel) időtartamára – a rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő – alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre jogosult.

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katona részére adható főbb juttatások, járandóságok:

 • tényleges katonai szolgálat esetén (1-2 napos igénybevétel esetén is, időarányosan!) a rendfokozatnak megfelelő illetmény; térítésmentes ruházati ellátás-, étkeztetés, útiköltség térítés
 • Egyszeri szerződéskötési díj: a honvédelmi illetményalap 75%-a (2019. évben: bruttó: 33.450, nettó: 22.244 Ft, mely 2 évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén, a szerződéskötéstől számított 4. hónap 5. napjáig kerül kiutalásra)
 • Rendelkezésre állási díj (éves összeg): teljesített szolgálati évenként a mindenkori minimálbér összege (2019. évben bruttó 149.000 Ft, nettó: 99.085 Ft. mely a szerződés időtartama alatt évente, a szerződés évfordulójától számított két hónapon belül kerül kiutalásra)

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok igénybevétele

            A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, fő szabályként a járásban, esetleg a megyén belül. A felkészítés 20 napos, mely nem egyszerre, hanem moduláris rendszerben, több szakaszra bontva kerül végrehajtásra. Ily módon az egyes összevonások időtartama várhatóan nem haladja meg a 4-5 napot. A felkészítésekre a lakóhelyhez legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül sor. Az állomány feladatát képezheti többek között veszély-, és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) történő igénybevétel, rendezvénybiztosítási-, toborzási-, illetve különböző díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken.

Bővebb információk a katonai szolgálatról: www.iranyasereg.hu, vagy www.hadkiegeszites.honvedelem.hu

MAGYAR HONVÉDSÉG

KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG

1.TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT

5000 Szolnok, Táncsics M. u. 5-7.

Telefon: 06 (56) 505-159

E-mail: szolnok.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadási rendje: hétfő 08.00-15:30, kedd 08:00-15.30, szerda 08:00-15:30,

 csütörtök: 08.00–15.30, péntek: 08.00–12.00

Szerződéses katonai szolgálat

A jelentkezés feltételei:

 • Betöltött 18. életév, cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság
 • Állandó belföldi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezés
 • Minimum 8 általános iskolai végzettség
 • 1 évnél nem régebbi negatív mellkasröntgen vagy tüdőszűrő lelet, fogorvosi igazolás kezelt, rendezett fogazatról, nőknél 3 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati és 1 évnél nem régebbi citológiai lelet.
 • Egészségügyi: komplex, szakorvosi vizsgálat (belgyógyászati, szemészet, sebészet, fogászat, neurológia stb.)
 • Pszichikai alkalmasság
 • Fizikai alkalmasság: 3200 méter futás, karhajlítás-nyújtás, felülés
 • Elfogadja egyes alkotmányos jogainak a vonatkozó törvény szerinti korlátozásait.
 • Tisztesi beosztás esetén legalább 3 év időtartamra, tiszti vagy altiszti beosztásokban legalább 5 év időtartamra vállalja a szolgálatot (legalább 3 hónap, legfeljebb 6 hónapig terjedő próbaidő kikötésével)

Jellemző beosztások:gépkocsivezető, harcjármű vezető, harckocsizó, tüzér, díszelgő, lövész, őr, rendész, komendáns, géppuskairányzó, légvédelmi lövész, egészségügyi katona, tűzszerész, specialista, ejtőernyős, tűzoltó, szerelő, műszaki, stb.

A katona részére adható juttatások, járandóságok:

Havi illetmény (bruttó): közkatona érettséginél alacsonyabb: 233.450 Ft (nettó): 155.244 Ft, közkatona érettségivel: (bruttó): 277.893 Ft, (nettó): 184.799 Ft, Őrmesteri rendfokozatban (bruttó): 309.790 Ft (nettó): 206.130 Ft; hadnagyi rendfokozatban (bruttó): 375.443 Ft (nettó):249.670 Ft.

Illetménypótlékok (nettó): rendszeres és eseti pótlékok (beosztástól függően): például idegennyelv-tudási pótlék (angol, német, francia nyelvek esetében 4.444 Ft –29.499 Ft); ügyeleti díj.

Étkezési ellátás: napi térítésmentes ebéd vagy, SZÉP-kártyára történő havi 12.000 Ft elektronikus feltöltés.

Szerződés-hosszabbítási díj: vállalt szolgálati évenként változó mértékű (évenként 0,2-1,6 havi távolléti díjnak megfelelő összeg)

A szolgálatteljesítési idő (munkaidő) heti 40 óra vagy váltásos munkarend

Az alapszabadság évi minimum 25 munkanap.

Munkábajárási költségtérítés (havonta) VOLÁN és MÁV esetén a (helyközi) menetjegy vagy bérlet árának 86%-a.

Ruházati illetmény: A szerződéses legénységi állományúak természetbeni ruházati ellátásra jogosultak és összesen 24.000 Ft ruházati illetmény kerül kifizetésre részükre. A szerződéses tisztek, altisztek részére ruházati utalványfüzet kerül kibocsájtásra és 24.000 Ft + 15.000 Ft kerül kifizetésre.

Lakhatási támogatás: A szerződéses legénységi állományú katona laktanyai elhelyezésre jogosult.

Családalapítási támogatás (egy alkalommal): kamatmentes visszafizetendő támogatás.

Tanévindítási hozzájárulás (nettó): a nevelési támogatás gyermekenként: 30.000 Ft, a tanévindítási hozzájárulás pedig 45.000 Ft összegben kerül kifizetésre.

Születési támogatás: bruttó: 92.760 Ft/gyermek

Bankszámla-költségtérítés: A térítés mértéke 1.000 F/hó.

Nyugdíjpénztári tagság lehetősége: Önkéntes Nyugdíjpénztári tagság esetén 4.700 Ft-os munkáltatói tagdíj kiegészítés.

Civil életbe történő visszailleszkedés támogatása: amennyiben a szerződése nem kerül meghosszabbításra, „leszereléskor” visszailleszkedési támogatásra jogosult. 5 év szolgálati viszony esetén 1 havi, 8 év szolgálati viszony esetén 2 havi távolléti díjnak megfelelő összeg.

Külföldi katonai szolgálat lehetősége: A külszolgálat az 1 évet nem haladhatja meg, a külszolgálatok között legalább 2 hónapnak kell eltelnie, előnyt jelent a kiválasztásnál az önként jelentkezés. Fontos tudni, hogy beleegyezése nélkül is vezényelhető a katona külföldi katonai szolgálatra (külszolgálat helyszínétől függően).

Kedvezményes üdülés lehetősége: 2 év szolgálati viszony elteltét követően jogosult, akár 2 hét főszezonban történő kedvezményes üdülésre is a Honvédség üdülőiben.

Részletes információ a www.hadkiegeszites.hu, vagy a www.iranyasereg.hu internetes oldalon.

Csak a legjobbak képesek rá!                               Érdeklődj, vagy jelentkezz!

Új kenyér ünnepe

Szászberek Községi Önkormányzat sok szeretettel hívja és várja a település lakosságát 2019. augusztus 20-án (kedd) 16 órától a Kohner kocsiszín melletti szabadtéri színpad és környékén megrendezésre kerülő új kenyér ünnepére. A programokról itt tájékozódhatnak!

Szomszédünnep

2019. június 29-én településünkön Szomszédünnepet tartottunk a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002 számú pályázat jóvoltából. Vendégeink voltak Újszász és Zagyvarékas településekről érkezett énekkari és tánccsoportok. Először Szászberek mutatkozott be a színpadon. Kiss Emese 4. osztályos tanuló kezdte énekével az ünnepséget. Majd Molnár Imre 2. osztályos tanuló A női lélek című előadása következett. A Bársonyvirág énekkar egy dalcsokorral köszöntötte a vendégeket. A Dalma dance tánccsoport tagjai következtek. A csoport vezetője Berta Alexandra. Ezt követően Zagyvarékas mutatkozott be ének és tánccsoportjaival. Először a Zagyvarékasi Kismargaréták léptek színpadra. A néptánccsoport a zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola tanulóiból álló együttes. Őket követték a Zagyvarékasi Margaréta Ifjúsági Néptánccsoport. A zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola volt tanulóiból áll, műsorukban ízelítőt kaptunk a kalotaszegi páros illetve legényes táncokból. A csoportot vezetik: Kabdebon Szabolcs és Magyar Fanni, valamint lelkesen segítik munkájukat: Koncsek Erzsébet és Simonné Dora Magdolna. A táncok után ének következett, a Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport előadásában, zagyvarékasi nyugdíjasokból állnak, részt vesznek országos, megyei versenyeken és községi rendezvényeken. Holdfény Mazsorett Csoport a zagyvarékasi általános iskola jelenlegi és volt diákjai. Rendszeres fellépői a helyi rendezvényeknek. Miniformációkat és szóló produkciókat láthatott a közönség. Felkészítőjük Máthé Laura okleveles mazsorettoktató. Újszász város bemutatkozása következett. A  Százszorszép Népdalkör tagjaival. Az 1974-ben alakult Rozmaring Pávakör 1992-ben szerveződött újjá és vette fel a Százszorszép Népdalkör nevet. Céljuk a népdal ápolása és a fiatalabb generációknak való átörökítése.A népdalkör vezetője: Csikiné Árpád Margit. A Fordulat tánccsoport 2014 áprilisában alakult. A bemutatkozáson két produkcióval vettek részt az egyik a Junior csoport, akik 2014-ben a megalakuláskor a tánccsoportot alkották. Számos aranyérmet, arany minősítést és különdíjat is nyertek. A Junior csoport duó táncát láthattuk Rábai Melinda és Mihályi Richárd előadásában, majd Samu Dóra szóló táncát. Dóri a haladó csoport tagja. Óvodás kora óta táncol, tehetséges és sikeres táncos. Számtalan aranyérem és különdíj tulajdonosa. A táncosok után Kiss Julianna Lívia énekelt, édesapja Kiss Sándor kísérte szintetizátoron. Az Only Dance tánccsoport 2017 őszén alakult. 2018 decembere óta az Újszászi Szász Fight Önvédelmi Sport Egyesület szakosztályaként működik. A csoportra jellemző táncstílusok: a balett, a show, színpadi- és látványtánc, de leginkább a modern tánc. A csoport tagjai: Rézsó Babett, Sipos Flóra, Nagy Liza és Vágó Csaba. A csoport vezetője: Rézsó Babett. A települések bemutatkozása után a jászkiséri Pendzsom néptáncegyesület néptánc bemutatót tartottak, majd táncházra hívtak mindenkit! Mézkóstolásra volt lehetőség Bezzeg László méhész jóvoltából és Dósáné Ilonka néni csuhéból készült munkái voltak láthatók valamint kézműveskedésre is volt lehetőség. Az iskola udvarán a Tarisznyás műhely népi játszóterét próbálhatták ki a gyerekek. A közös ebéd mellé “Jó ebédhez szólt a nóta” Rácz Attila és zenekara jóvoltából énekelt Sztruhala József és Murvai Julianna. A Szomszédünnep színes produkciókkal és jó beszélgetésekkel véget ért, de augusztus végén Zagyvarékas ad otthont a Szomszédünnepnek.

Bársonyvirág énekkar fellépése
Mézkóstoló
Táncház

Népismereti tábor

Szászberek Községi Önkormányzat TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00002  pályázat keretében 5 napos Népismereti tábort szervezett általános iskolás tanulók részére 2019. július 1-5. között. A táborban résztvevők megismerkedhettek a néptánc alapjaival, agyagoztak, rajzoltak, mézeskalácsot és kürtöskalácsot sütöttek. Szolnokon a Verseghy Ferenc Könyvtár fogadta őket, ahol QR kódos játékkal ismerhették meg a könyvtárat. Délután a NEFAG vadasparkot látogatták meg. Jászárokszálláson a Tarisznyás műhelyben vessző fonással ismerkedhettek meg a gyerekek, majd Jászberényben viseletkészítő előadást hallgattak, majd babát készítettek, a kovács műhelyben medált készítettek és népi játékokat lehetett kipróbálni. Pénteken kiállítás készült a gyerekek által készített tárgyakból, melyek szeptemberig a Könyvtárban még megtekinthetők. A tábor táncházzal ért véget.

Napköziotthonos tábor Szászbereken

Szászberek Községi Önkormányzat VP6-19.2.1.-57-3-17 „Vegyes tematikájú napköziotthonos tábor Szászbereken” pályázat keretében 5 napos nyári tábort szervezett általános iskolás tanulók részére 2019. június 24 – 28. között. A táborban 60 diák és 9 felnőtt vett részt 3 csoportban. A foci csoportnak az edzéseken kívül volt ping pong verseny, csocsó bajnokság. A kézműves csoport agyagozott, hűtőmágnest készített, pólókat festettek, rajz tanfolyamon vettek részt. A honismereti csoport íjászkodott, lézer harcoltak, ellátogattak a Zagyvarékasi Faluház és tájházba, megismerkedtek a település történelmével. Két alkalommal voltak Jászboldogházán a strandfürdőben. A tábor június 29-én családi nappal ért véget, ahol volt főzőverseny, családi programok, fellépők. A táborról készült képek a galéria menüpontból érhetők el.

2019. Pedagógusnap

„Osztani magad, hogy így sokasodjál,Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál,Hallgatni Őket, hogy tudd a világot,Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz!”(Váci Mihály)
A mai napon a pedagógusokat, az óvoda és az iskola dolgozóit köszöntöttük. A délután kellemes hangulatban telt a Kohner kocsiszínben.
Hálásak vagyunk, hogy nap, mint nap féltő okos szóval, de ha kell, segítő szigorral bővítik gyermekeink ismereteit, adnak nekik biztos tudást és tartást az életben.
A pedagógusok emlékét egy életen át magunkban hordozzuk. A tananyag agyunkban megkopik, de szívünk nem felejt. A legigazibb pedagógusok az utolsó percig velünk maradnak.
Köszöntő
Tóth Marcell 4. osztályos tanuló
Osváth Erzsébet: Tanítóinknak
Gyáfrás István volt tanárait köszöntötte Kopré József: Tanítómhoz című verssel
Szabó József alpolgármester úr virágátadás

2019. június 04. Nemzeti Összetartozás Napja

Szászberek Község Önkormányzata 2019.06.04-én a Nemzeti Összetartozás Napján megemlékezést tartott a Községháza előtt. Ahol koszorú került a történelmi Magyarországot ábrázoló területre.

Ezután a templom melletti téren egy régi adósságát rótta le Önkormányzatunk a település lakói előtt. Emlékművet állítson a két világháború települési áldozatainak. Dr. Bene Ildikó volt országgyűlési képviselő segítségével sikerült. Ildikó jelenlétével is megtisztelte a tegnapi avató ünnepséget. Köszönet és hála érte neki.

A települési emlékművünket két jászsági születési művész Tóásó Tibor kőszobrász és Szabó Imrefia Béla szobrászművész készítette. Az Ő kezük munkája a mellettünk lévő téren álló Dr Báró Szászbereki Kohner Adolf szobra is, amelyet már két éve csodálhatunk.

Itt még nem volt vége az ünnepségünknek, mert László Attila Kézdivásárhelyről induló fiatal tehetséges énekes adott élő koncertet a településünk új sportcsarnokában. Ő is bizonyságát adta annak, hogy „Mi egy vérből valók vagyunk…”

Néhány kép itt látható a tegnapi ünnepségről.

Emlékmű
László Attila koncert

Tisztelettel:

Alapi József

Szászbereki fiatal nyerte az írópályázatot

Csaknem harminc fiatal küldte be verseit szerte az országból a Verseghy Ferenc Könyvtár és a Városi Diáktanács Írd ki magadból elnevezésű ifjúsági írópályázatára.

Közülük a Varga Katalin Gimnáziumban tanuló Gyáfrás Istvánt választotta a legjobbnak a Szirmay Ágnes vezette szakmai zsűri. A Szászberken élő fiatal így a Megavers idei döntőjén is bemutatkozhatott saját verseivel.

– Nem számítottam rá, hogy megnyerem az írópályázatot, és kicsit izgultam is. Főleg miután megtudtam, hogy nem csak szolnokiak jelentkeztek, mert így ismertem néhány pályázót, és biztos voltam benne, hogy nagyszerű verseket küldtek be – árulta el István.

– Mindig is szerettem írni, de körülbelül 13-14 éves koromban kezdtem el papírra vetni a verseimet, habár azok még nagyon kezdetleges és gyerekes művek voltak. Komolyabban csak tavaly kezdtem el foglalkozni az írással. Mindebben a nővérem is szerepet játszott, ő ismertette meg velem ezt a kifejezési módot, hiszen ő is ír.

István a Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatra is küldött verseket, és be is válogatták a legjobb ötven szerző közé. Így részt vett a sárvári irodalmi táborban, ahol műhelymunka során neves írókból, költőkből álló zsűri értékelte a pályaműveket.

István a verseihez, novelláihoz az ihletet az életből meríti, vagyis az érzéseit és a körülötte történő dolgokat veti papírra. Tavaly februárban megjelent egy írása a WMN-en, D. Tóth Kriszta online magazinjában, nyáron pedig az Élet és Irodalomnak is küldött néhány alkotást.

Gyáfrás István (balra) újabb pályázaton bizonyított.
Fotó: Fodor Orsolya

– Azt a visszajelzést kaptam tőlük, hogy nagyon jók az írásaim és találékonyak, de még egy kicsit fejlődnöm kell. Bízom benne, hogy idővel majd ők is megjelentetik néhány művemet – tekint bizakodóan a jövőbe az éppen érettségi előtt álló fiatal, aki a Színház- és Filmművészeti Egyetem dramaturgia szakán szeretne továbbtanulni.

– Tizennégy éves koromban még színész szerettem volna lenni, szavalni tanultam, színésztáborokban vettem részt, most pedig iskolám színjátszó csoportjának is tagja vagyok, de ez inkább csak megmaradna hobbinak. Az írással szeretnék komolyabban foglalkozni…