A polgármesteri hivatal köztisztviselői

 

Az önkormányzati hivatal köztisztviselői és az általuk ellátandó feladatok:

 Gajdos Lászlóné főmunkatárs

=    Szociális ügyek (átmeneti segély, aktív korúak ellátása, közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, újszülöttek anyagi támogatása, stb.)
=        Hagyatéki ügyek
=        Gyámhatósági ügyek ( rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény)
=        Anyakönyvi ügyintézés, állampolgársági ügyek
=        Családi ünnepségek szervezése
=        Népesség nyilvántartás
 
Kormos Sándor főmunkatárs
=        Helyi adóval kapcsolatos ügyek
( iparűzési adó, építményadó, telekadó)
=        Gépjárműadó ügyintézés
=        Talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés
=        Szemétszállítással kapcsolatos ügyek
=        Építéshatósági ügyek
=        Mezőgazdasági, erdészeti és földügyi feladatok
=        Állattenyésztési, állategészségügyi feladatok
=        Polgári védelmi és honvédelmi igazgatás
=        Üzletek működési engedélyezése, nyilvántartásba vétele
 
Tánczos Györgyi főmunkatárs
=        Költségvetési gazdálkodás
=        Vagyonnyilvántartás
=        Bér- és munkaügyi ügyintézés
=        Házipénztár kezelése
=    Közfoglalkoztatási ügyintézés

E-Ügyintézés

Széchenyi 2020

ELBIR

 

A Kohner örökség megőrzése

KÖZALAPÍTVÁNY

JNSZ Megyei Könyvtárportál

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárportál

SZÁSZBEREK SE TÖRTÉNETE