Adótartozók figyelmébe!

Értesítjük a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal Adóhatósága a közeljövőben megkezdi a helyi adó, vagy egyéb önkormányzati tartozással rendelkezőket érintően az adó-végrehajtási eljárásokat. Tudjuk, hogy ezen eljárási cselekmények nem tartoznak a „népszerű” intézkedések közé, és bízunk benne, hogy az ismételten kiküldött adófizetési felszólítások és a jelen felhívás után valóban csak minimális esetben kell a jogszabályban meghatározott végrehajtási cselekményeket foganatosítanunk.
A jogszabályok pontos „forgatókönyv” szerint írják elő ugyanis, hogy milyen lehetősége van az adóhatóságnak a meg nem fizetett adótartozások behajtására, hiszen ha nem működik a mindenki számára előírt önkéntes adófizetés, akkor bizony jön a neheze mind az adóhatóság, mind az adózó számára.
 
 
Településünkön nagyon sokan határidőben, hátralék nélkül teljesítik adófizetési kötelezettségüket. Teszik ezt akkor is, ha minimálbérből, vagy kis nyugdíjból élnek. Befizeti pontosan az adót az egyedül élő nyugdíjas, a munkanélküli ellátásban részesülő családapa, a csekély haszonnal működő kisvállalkozás is, mert így szokták meg, mert a jogszabályi kötelezettségen túl a lelkiismeretük is ezt diktálja. Minderre tekintettel úgy vélem nem képezi mérlegelés tárgyát az adó-végrehajtási eljárás elindítása mindazon esetekben, ahol nincs önkéntes adófizetési készség. A kis nyugdíjastól a minimálbérből élő családoktól és a kisvállalkozásoktól csak akkor lehet feltétel nélkül elvárni a pontos adófizetést, ha azt mindenkitől egységesen megköveteljük.
 
Ennek jegyében számíthatnak az adóhátralékosok közül:
-          a gépjármű tulajdonosok arra, hogy az egy éven túli tartozással rendelkező adós gépjárművének forgalomból történő kivonását kezdeményezzük Újszász Város Okmányirodájánál,
-          a munkaviszonnyal rendelkezők arra, hogy fizetési letiltás kibocsátására kerül sor, és a következő havi fizetésükből 33 % erejéig a munkáltató levonja az adótartozást.
-          a nyugdíjasok arra, hogy a tartozásukat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság vonja le a nyugdíjukból és utalja át az önkormányzati adóhatóság számára
-          a bankszámlával rendelkezők az azonnal beszedési megbízásra
-          minden hátralékkal rendelkező adós arra, hogy az önkormányzati adóhatóság az állami adóhatóságot értesíti az adózó hátralékának összegéről, amely alapján az APEH a tartozás összegét az adózót megillető költségvetési támogatás (adó visszaigénylés, adó visszatérítés) összegéből visszatarthatja
 
Bízom benne, hogy az itt felsorolt intézkedésekre nagyon kevés esetben kell sor kerítenünk, és hogy a még fennálló adóhátralékok befizetése minél rövidebb időn belül megtörténik.

E-Ügyintézés

Széchenyi 2020

ELBIR

 

A Kohner örökség megőrzése

KÖZALAPÍTVÁNY

JNSZ Megyei Könyvtárportál

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárportál

SZÁSZBEREK SE TÖRTÉNETE