Gyermekjóléti és szociális szolgáltatások

Gyermekjóléti és szociális szolgáltatások

 Szociális alapellátások: 

 -          házi segítségnyújtás      

 -          étkeztetés

-          jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


Cím:  Községháza         5053 Szászberek, Kossuth L. u. 197.


Működtető:   Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

                      Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja
                      Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Házigondozó: Nagy Margit

                         Nagy Róbertné

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek; és róluk nem gondoskodnak, állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek.

Az étkeztetés keretében a hétköznapokon azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt maguk, illetve eltartottjaik részére koruk, egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az étkezést házhoz szállítással biztosítjuk. Normál, diabetikus és könnyű-vegyes étrenddel elégítjük ki a felmerülő igényeket.

 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A szolgáltatás keretében – beérkező - segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó haladéktalanul megjelenik, megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez.


Családsegítés
   

Cím: Községháza 5053 Szászberek, Kossuth L. u. 197.


Működtető:   Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ

                     5000 Szolnok, Városmajor út 67/a.

Családgondozó: Alapi- Raj Noémi      

Ügyfélfogadás:

                           H: 8.00-16.00
                           K: nincs
                           Sz: 8.00-16.00


Családsegítő Szolgálat 1998 óta működik településünkön, melynek célja: az önkormányzat működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, krízishelyzet megszűnésének elősegítése.

  Gyermekjóléti szolgálat

Cím:  Községháza          5053 Szászberek, Kossuth L. u. 197.


Működtető:   Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ

                    5000 Szolnok, Városmajor út 67/a.

Ügyfélfogadás:  szerda: 7.30 – 11.30

Gyermekjóléti Szolgálat községünkben szintén 1998-tól működik. Célja: a különböző ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtani a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéseihez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodnak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről.

E-Ügyintézés

Széchenyi 2020

ELBIR

 

A Kohner örökség megőrzése

KÖZALAPÍTVÁNY

JNSZ Megyei Könyvtárportál

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárportál

SZÁSZBEREK SE TÖRTÉNETE