Eszterlánc Óvoda II. sz. Tagintézmény Szászberek

Az óvoda épülete, mely 1962-ben épült Szászberek község középpontjában található. Az udvarunk rendkívül kedvező körülményeket biztosít a szabad levegőn való tartózkodásra. Tágas, füvesített, az EU szabványnak megfelelnek a beépített udvari játékok. Az elmúlt években lakópark épült, melynek következtében a lakosság gyarapodásnak indult. Emelkedett az óvodás gyermekek létszáma is. Óvodánk 50 férőhelyes ebben a tanévben 46 fő a beírt létszám.

 

A környező településekről 8 gyermek jár az óvodánkba Két vegyes életkorú /Napsugár, Katica/ csoporttal működünk. 3 fő óvodapedagógus látja el a nevelési feladatokat, közülük 1 fő tagintézmény vezető. Az óvónői párok csak az egyik csoportban biztosítottak,ezért délután egy összevont csoporttal működünk. Az óvodapedagógusok munkáját 2 fő szakképzett dajka segíti, akik egyben megosztott munkakörben látják el a melegítő konyhai és az udvari teendőket.

 

Óvodánk gyermekközpontúságával optimális feltételek mellett biztosítja a gyermekek fejlődését. Személyközpontúságával a gyermeki jogok érvényesítését helyezi előtérbe. Játékközpontú napirendünkben a szabad játék túlsúlyával, annak elsődleges szerepét hangsúlyozza. Üzenet: „ Egyenlő esélyt minden kisgyermeknek, a gyermek érdekei elsőrendűek!” Ennek érvényesítése érdekében minden gyermek sajátos bánásmódban részesül.

A fent említettek biztosítéka, hogy óvodánk az Alapprogrammal összhangban

" Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel " alternatív adaptált program alapján működik.

Minden gyermek számára egyenlő hozzáférést biztosít a nevelés teljes személyi, tárgyi feltételeiben. Tiszteletben tartja a gyermekek családi kultúráját, a családi neveléssel együtt annak kiegészítéseként az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot.

A program alappillére kettős: az érzelmekre épít és a gyermek esztétikai tevékenységét, alkotó készségek fejlesztését hangsúlyozza.

Gyermekképünket a következőképpen tudjuk összegezni: minden gyermek egyedi befogadó, vonzódik az élményekhez, a meséhez, zenéhez és az alkotó tevékenységekhez. Ha mindezt minden gyermek az óvodában megkapja, kialakul az óvodás tartása, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válik. Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni.

Óvodánk modellértékű, minden dolgozó kommunikációja, gyermekkel való bánásmódja, viselkedése minta a gyermekek számára.

 

Bővebben:eszterlancovi.atw.hu/

 

E-Ügyintézés

Széchenyi 2020

ELBIR

 

A Kohner örökség megőrzése

KÖZALAPÍTVÁNY

JNSZ Megyei Könyvtárportál

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárportál

SZÁSZBEREK SE TÖRTÉNETE