Megvalósult fejlesztések

Komplex falufejlesztés Szászberken I. ütem

2004 egy új időszámítás kezdetét jelentette Magyarország életében, hiszen uniós tagországgá váltunk. Ezzel együtt járt a lehetőség, hogy forrásokat hívjunk le a pályázatok útján. 2004-2006 között 1.500 milliárd forint, 2007-2013 között 22,4 milliárd eurónak megfelelő forintösszeg az, ami nemzetünk rendelkezésére állt. 2014-2020 között megközelítőleg 7.600 milliárd forint a fejlesztési időszakra jutó forrás. A pályázatok világa egy külön tudománnyá vált, sajátos nyelvezettel, hozzá kapcsolódó jogszabályi háttérrel, szigorú szabályzattal, sokszor talán túlságosan bürokratikus eljárásrenddel, hosszú, nehézkes ügyintézéssel.


A mai vidékfejlesztés nem egyenlő a mezőgazdaság fejlesztésével, de erős agrárium nélkül nem lehet élhető vidék, hiszen kinek és minek fejlesztünk akkor, ha nem lesz iskola, gyermek, önkormányzat által támogatott civil szervezet, önálló helyi döntéshozás- pl. Szászberken. A településünk – „méretéből” adódóan is - sajnos meglehetősen sérülékeny. Ennek ellenére folyamatosan fejlődni szükséges!


Magyarország 2004-óta az Európai Unió tagja, ami azt jelenti, hogy aki megfelel az adott pályázati felhívás kritériumainak akkor lehetőség adódhat források lehívásához nyertes projekt esetén, akár egy kis településen is. Így volt ez 2012 év végén Szászberken is, amikor opció adódott arra, hogy "Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímből" a településen fejlesztéseket hajtsanak végre. Sajnos az uniós források lehívása -különösen építési beruházások esetén- eléggé bürokratikus és hosszadalmas, de azok a döntéshozók akik vállalják a kihívást, azok sokat tehetnek környezetük, településük érdekében.

Vidéki térségeink népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása olyan kérdés, mellyel foglalkozni szükséges. Az emberek és a közösség értékeire építve, a hagyományokat ápolva, a táji és épített környezet értékeit megőrizve, a természeti erőforrásokkal fenntartható módon gazdálkodva, a mezőgazdaságot és a nem mezőgazdasági tevékenységet folytató vidéki vállalkozásokat fejlesztve esélyt kell adni a vidéki élet megbecsültségének és vonzerejének helyreállításának. Cél a vidéken élők életminőségének átfogó javítása, ahol élni, dolgozni nem eleve hátrányt, hanem vonzó, egészséges és korszerű életkörülményeket, értéket jelent. A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése: a vidéki térségek, települések – kiemelten a falvak és a tanyák gazdasági létalapjának megerősítése, újjászervezése, a vidéki gazdaság több lábra állítása, mindezzel a megélhetés biztosítása, a munkahelyek megőrzése és a foglalkoztatás növelése a jövőnk zálogával az ifjú magyar új generációval partnerségben. Szászberek önkormányzatának döntéshozói úgy döntöttek, hogy a település központi helyeit, amelyek talán a legjobban vannak kihasználva -a racionalitás elveivel vezérelve- megújítják, új funkciókkal látják el. Közvetve ugyan, de ily módon hozzájárulva Szászberek komfortosabbá, élhetőbbé tételével.
Konkrétan a kitűzött célok: A polgármesteri hivatal tetőterének beépítésével egy többfunkciós közösségi teret tudnak biztosítani a lakosságnak, ami alkalmas lesz civil szervezetek programjainak megtartására, szakkörök biztosítására, kiállítások-bemutatók lebonyolítására. Az ingatlan akadálymentes parkolóval megközelíthető válik, és a komplexumon belüli közlekedés is biztosított lesz.
A piac területén 259,7+189,26 m2 térkőburkolat kerül telepítésre, szelektív hulladékgyűjtőkkel.
A piac mellett alakítják ki az akadálymentes WC-t, napkollektorral,  területe 31,38m2.
A játszótéren 5 különböző játékot telepítünk, mely a mai biztonsági szabványoknak megfelel.
A játszótérre olyan akadálymentes parkolót építenek, amely a későbbiekben kiépítendő sportpályához is elérhető lesz.

A beruházás a pályázat elkészítésével kezdődött, melyet egy tervezési időszak előzött meg. 2013 júniusában került átvételre a támogatási határozat, ahol közölte a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, hogy a benyújtott igényekből mit fogad el. A programot egy közbeszerzési eljárás követte, amelynek keretében kiválasztásra került a nyertes kivitelező cég, aki az építést megvalósítja. A projekt napjainkban a végéhez érkezett, amikor a lakos már a felújított részekkel találkozhat, és használhat. A pályázat megvalósítása komoly terhet ró egy ilyen kis településre, hiszen az uniós projektek jellemzően utófinanszírozásúak. Ez azt jelenti, hogy először meg kell valósítani mindent, kifizetni mindenkit aki a projektben részt vett és a támogatás csak utána várható vissza, talán még 2014 év végéig. Ennek ellenére jelenleg ez az egyetlen útja annak, hogy településeinket, vidékünket fejlesszük.

E-Ügyintézés

Széchenyi 2020

ELBIR

 

A Kohner örökség megőrzése

KÖZALAPÍTVÁNY

JNSZ Megyei Könyvtárportál

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárportál

SZÁSZBEREK SE TÖRTÉNETE