Átadásra került az új közösségi épület

A Kohner örökség megőrzése című projekt Izlandtól, Liechtensteintől és Norvégiától az EGT Alapok és a Norvég Alapok révén közel 400 ezer Euró támogatásban részesült. 
A projekt célja a szászberki Kohner örökség értékeinek felkutatása, az örökség megismertetésén keresztül a lokálpatriotizmus erősítése és a szászberki identitástudat fokozása.
E cél elérése érdekében:
  • felújításra került a templom melletti Kohner kocsiszín épülete, 
  • az épület közösségi térré alakult, amely a szászberki társadalmi szervezetek együttműködését is szolgálja.

Az átadásról készült sajtóközlemény itt olvasható.

E-Ügyintézés

Széchenyi 2020

KÖZALAPÍTVÁNY

SZÁSZBEREK SE TÖRTÉNETE