Kezdődik az iskola

Amikor ezek a sorok a kedves Olvasók kezébe kerülnek, már elkezdődött az iskola. Minden tanév új kihívást jelent mind a tanulók, mind a pedagógusok részére. Különösen érvényes ez azokra, akik most léptek az általános iskola első osztályába, de nem kevésbé kihívás azok számára, akik most kezdik pedagógusi szolgálatukat. Nagyon fontos, hogy mindnyájukat együtt érző szeretetünk és imánk kísérje. Persze ez nemcsak a most kezdőkre, de minden tanulóra és nevelőre egyaránt érvényes.

A tanév kezdés mindenki számára új feladatok sokaságát jelenti. Az a tapasztalatom, hogy ezen a területen van mit „helyére tenni”, hiszen – sajnos – nem ritka eset az, hogy a szülők teljes egészében az iskolától várják azt is, ami elsősorban szülői feladat, nevezetesen a gyermek nevelését.

 

Mindenek előtt a szülő elidegeníthetetlen joga és kötelessége olyan szeretetteljes légkör kialakítása a családban, amely nélkülözhetetlen a gyermek egészséges lelki, szellemi és testi fejlődéséhez. A szeretetteljes légkör elsősorban a szülők egymás iránti szeretetét jelenti, és csak másodsorban a szülőknek a gyermekeik iránti szeretetét. Magától értetődő, hogy a normális család alapja a házasság, amelyben egy férfi és egy nő egész életre elköteleződnek egymás mellett.
Szilárd meggyőződésem és sokéves tapasztalatom, hogy a komolyan vett és hitelesen megélt vallásos élet, semmi mással nem pótolható segítséget nyújt ahhoz, hogy az ember tudatában legyen annak, hogy mi a célja életének és hogyan kell élnie, és hogyan valósítható meg az a szeretetteljes családi légkör, amelyről fentebb szóltam.
Mint az köztudott, a szászbereki általános iskola 2012. szeptember 1-jétől Kolping Katolikus Általános Iskolaként működik tovább. (A névadó Kolping Adolfról lapunk előző számában olvashattunk). Nagyon remélem – sokakkal együtt –, hogy ez az intézmény hatékony segítséget nyújthat a szülőknek és térségünk közösségeinek abban, hogy színvonalas oktatás mellett előmozdítja azt, hogy a keresztény nevelés elvei élő gyakorlattá váljanak, sok-sok család javára. Mindez persze egyáltalán nem teszi feleslegessé azt, hogy az önkormányzati iskolákban is minél többen részesüljenek rendszeres hitoktatásban, vallásos nevelésben.
Mindezek megállapítása mellett is ki kell hangsúlyoznom, hogy minden elkötelezett pedagógusi munka – akár önkormányzati, akár egyházi intézményben folyik – elismerésre és tiszteletre méltó. A jövő társadalmának építői a szülők mellett a pedagógusok. Ez páratlanul szép hivatás, de egyben óriási felelősség is.
Hála Istennek sokéves tapasztalatom arról győzött meg, hogy a pedagógus társadalom büszke lehet sok lelkiismeretes, elkötelezett, hivatását szerető tagjára. Ezért nagyon méltatlannak kell tartanunk azt, amikor egyes szülők meggondolatlanul bírálják a pedagógusokat.
Ezen gondolatokkal kérem a Boldogságos Szűz Máriának, Szent István királynak és az összes magyar szentnek a közbenjárásával a jó Isten bőséges áldását az új tanév kezdetén minden kedves szülőre, tanulóra és pedagógusra, annak érdekében, hogy ez a tanév hatékonyan hozzájáruljon ahhoz, hogy mindannyian gazdagodjunk mind tudásban, mind igaz emberségben.
 
Miklós János plébános
*
Községünk Önkormányzatának dolgozói a templomunk környezetében az elburjánzott füvet és gazt, szorgalmas munkával levágták. Hálásan köszönjük. Isten fizesse meg!
 

E-Ügyintézés

Széchenyi 2020

ELBIR

 

A Kohner örökség megőrzése

KÖZALAPÍTVÁNY

JNSZ Megyei Könyvtárportál

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárportál

SZÁSZBEREK SE TÖRTÉNETE