Köszönet az 1%-ért!

Tisztelt Szászberekiek, Tisztelt Támogatóink!

Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem mindenkinek, aki szívügyének tekintette és tekinti kis falunk közügyeinek támogatását, és személyi jövedelemadójának 1%-át a Szászberek Községért Közalapítvány javára ajánlotta fel. Nagyon fontos lenne, hogy minél többen tegyünk így, hiszen a közalapítványunk javára felajánlott adóforintok nem kerülnek be a „nagy kalapba”, hanem itt, helyben, Szászbereken lesznek elköltve.

Az elmúlt esztendőben az SZJA 1%-okból közel 350 ezer forint folyt be. Az összeggel nem lehetünk elégedettek, hisz 2010-ben a támogatás még több mint 600 ezer forint volt. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy mindenkiben tudatosítsuk a felajánlás jelentőségét. Célunk nem lehet más, mint az, hogy a „régi” összeget meghaladva szerezzünk forrást településünknek!

Közalapítványunkat úgy működtetjük, hogy az a lehető legtakarékosabb legyen: tavaly a könyvelésre kifizetett díjon kívül az éves működési költség nem érte el a tízezer forintot! Az elkövetkezőkben pedig még spórolósabbak leszünk, mivel a Képviselőtestület jóvoltából a jövőben egy költséghatékonyabb könyvelő végzi majd a kötelező ügyviteli feladatokat.

Milyen célokat támogattunk az Önök felajánlásaiból 2012-ben?

Dátum
Támogatás megnevezése
Összeg
2012. január 31.
Iskolai kazánok cseréje (2011-ről áthúzódó kiadás volt)
400.000 Ft
2012. május 15.
Táncverseny nevezési díj átvállalása
5.000 Ft
2012. május 31.
Könyvtár támogatása (vonalkód olvasó)
20.000 Ft
2012. július 17.
Polgárőr egyesület támogatása (láthatósági mellény)
10.000 Ft
2012. szeptember 26.
Idősek napja támogatása
10.000 Ft
2012. december 3.
Falumikulás támogatása
30.000 Ft
2012. december 3.
Óvoda nyílászáró csere támogatása
30.000 Ft
ÖSSZESEN:
505.000 Ft
Igyekeztünk jó gazdaként bánni a ránk bízott közvagyonnal. Kérelmet nem utasítottunk el, de volt olyan eset, amikor a támogatást kisebb mértékben határoztuk meg, mint ami a kérelemben szerepelt.
Mit tettünk a törvényes működés érdekében?
- minden kuratóriumi ülés nyilvános, annak időpontjáról és napirendjéről a falu honlapján és a polgármesteri hivatal hirdetőjén is tájékoztatást adunk,
- minden határozatunk elolvasható az interneten, hosszú évek után ismét határidőre elkészült közhasznúsági jelentésünk, amit május 31-i ülésünkön elfogadtunk;
- a 2011-ben általunk elkészített szervezeti és működési szabályzatunk alapján dolgoztunk, a korábban el nem számoló támogatott szervezetet felszólítottuk, így 2012-ben már mindenki határidőre elszámolt!
Mit szeretnénk tenni a jövőben?
- Szeretnénk, ha a felajánlások növekednének, illetve ha hatékonyabban dolgoznánk, ezért javasoltuk az alapítónak, hogy egy nagyobb létszámú (7 fős), – a falu életében aktívabb kapcsolati rendszerrel rendelkező – új kuratóriumot jelöljön ki. Az új kuratórium megválasztása januárban megtörtént, a bírósági bejegyzés folyamatban van.
- Az új kuratórium a jelenlegi támogatásokon túl – amennyiben a források megengedik – konkrét pályázatot is kiírhat pl. rendezvényeket szervező öntevékeny csoportoknak, utcaközösségeknek, egyesületeknek.
Bízom abban, hogy 2013-ban újra növekszik azoknak a száma, akik a Szászberek Községért Közalapítvány javára ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1 százalékát!
 
Tisztelettel:
 
Almási László
kuratóriumi elnök
 
 

 

E-Ügyintézés

Széchenyi 2020

ELBIR

 

A Kohner örökség megőrzése

KÖZALAPÍTVÁNY

JNSZ Megyei Könyvtárportál

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárportál

SZÁSZBEREK SE TÖRTÉNETE